Gửi bưu kiện đi Anh

Gửi tiền qua Anh

Gửi tiền qua Anh

Gửi tiền qua Anh

Gửi tiền qua Anh

Hiện tại chuyển tiền UK đang trong giai đoạn miến phí chuyển tiền và khuyến mại 0,5% (19/11 – 25/11/2014)  VD: Bạn chuyển đi 1000GBP người nhận sẽ được nhận thêm 0,5% …